Heart of Darkness Quietest Creature Lemongrass Wit

Heart of Darkness Quietest Creature Lemongrass Wit

115,000₫

Mô tả

Dòng bia Belgian Wit truyền thống với chút cải biên theo phong cách tân thế giới ( 4,8%, IBU 20 )
 Heart of Darkness Quietest Creature Lemongrass Wit