Mekong Mashup Ale(Belgian Dubbel)

Mekong Mashup Ale(Belgian Dubbel)

105,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Men Bỉ cho một cơ thể đầy đủ với các ghi chú caramel và gợi ý của quả mơ ( 7.9%, IBU 24 )

 Mekong Mashup Ale(Belgian Dubbel)